1.600 yıllık tarihi ile İstanbul’un Tarihi Yarımadası’ndaki en eski su yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı’nın yapı kitabesi olmayıp mimari özellikleri esas alınmıştır. II. Theodosius (408 – 450) döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir.

Yaklaşık 24 metreye 40 metrelik bir alan üzerine inşa edilen ve tavan yüksekliği 11 metre olan Şerefiye Sarnıcı’nın içinde 45 yelken tonoz ve 32 sütun bulunuyor. Duvar kalınlığı yaklaşık 2,5 metredir.

Presented by 360Turkey.com

Serefiye Sarnıcı – Theodosius Cistern

Serefiye Cistern, one of the oldest water structures in Istanbul’s Historic Peninsula with a history of 1,600 years, does not have a construction inscription, but based on its architectural features. It is predicted that it was built during the reign of Theodosius II (408 – 450).

There are 45 sail vaults and 32 columns inside the Şerefiye Cistern, which was built on an area of ​​approximately 24 meters by 40 meters and has a ceiling height of 11 meters. The wall thickness is about 2.5 meters.