Victoria Müfredat ve Değerlendirme Kurumu’nun yıllık mükemmellik vitrininin bir parçası. Öğrenciler, çağdaş yerel ve küresel sorunları yakalarken tutkularını ve bağlılıklarını aktarır. Kimlik, çevre, ruh sağlığı, yenilik, etik ve diğer pek çok tema yaratıcı yollarla keşfedilip sorgulanır ve ifade edilir.

Presented by National Gallery of Victoria

Top Arts 2020

Drawn from a range of media, topics, schools and students, Top Arts 2020 is part of the Victorian Curriculum and Assessment Authority’s annual showcasing of excellence. Students communicate their passion and dedication as they capture the contemporary local and global issues. Themes of identity, the environment, mental health, innovation, ethics and many others are explored, interrogated and expressed in creative ways.